Företaget

Svensk Kabelåtervinning AB startade i september 2014 och leds av Ingemar Öhman.

Vårr affärsidé är att köpa kabelskrot i regionen och sälja prima råvaror till gjuterier. Vi är en liten koppar och aluminiumgruva mitt i Sverige med bästa tänkbara geografiska läge.

Våra leverantörer är elinstallatörer, kraftbolag, grossister, avfallsinsamlare, skrothandlare, rivningsföretag och större industrier. Bland våra slutkunder finns SKF, Nordic Brass, Gränges Aluminium med flera.

Vår process är enkel - vi tillverkar råvaror av avfall med minsta möjliga miljöpåverkan i en cirkulär ekonomi.

Press och media

Artiklar om oss i press, tidskrifter och facktidningar:

Katrineholmskuriren December 2015
Näringslivsnytt i Katrineholm November 2015
Tidningen Elekrikern Augusti 2015

Sociala medier

Aktuellt på vår facebooksida

Boka hämtning med vårt onlineformulär